Privatlivs politik

Helt naturligt passer vi godt på dine personlige oplysninger og bruger dem primært til at komme i kontakt med dig i forbindelse med festivalen. Her på siden kan du finde lidt mere information.

Senest opdateret: 15. oktober 2021

Oriental Festival Denmarks dataansvar

I forbindelse med festivalen håndteres personoplysninger. Derfor er denne privatlivspolitik vedtaget. Der skal sikres en fair og gennemsigtig behandling, derfor kan du kort læse mere her på siden om, hvordan og hvor der samles oplysninger og hvad de bruges til.

Kontaktoplysninger:

Oriental Festival Denmark
email: kontakt@orientalfestival.dk
web-adresse: www.orientalfestival.dk
Arrangør og dataansvarlig: Amanda Bro

Festivalen foregår i samarbejde med Fredericia Mavedanser Forening, som bl.a. støtter festivalen økonomisk. Du kan læse Fredericia Mavedanser Forenings privatlivspolitik her.

Hvem samles der personoplysninger fra?

Der indsamles oplysninger fra følgende kategorier:

 • Workshopdeltagere
 • Optrædende til showet
 • Tilskuere til showet
 • Tilmeldte til nyhedsbrev
 • Undervisere
Hvilke personoplysninger indsamles – hvordan og hvornår?

Der indsamles følgende almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsdato

>> Der indsamles oplyser fra dig:
 • Når du køber en billet.
 • Når du tilmelder dig en workshop.
 • Når du tilmelder dig showet.
 • Når du skriver dig op til nyhedsbrevet.
>> Oplysninger der indsamles, når du besøger vores hjemmeside
 • Der anvendes google analytics til at registrere, hvordan hjemmesiden benyttes.
Hvornår slettes personoplysningerne?

Umiddelbart efter festivalen slettes dine oplysninger. Dokumenter med relation til bogføringen opbevares i 5 år.

Der behandles kun personoplysninger ud fra berettigede interesser. I det omfang dine oplysninger behandles, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

 • Afholdelse af festivalen i forbindelse med planlægning, gennemførsel og opfølgning.
 • Brug af billeder taget ved Oriental Festival Denmarks arrangementer.

Udbetaling af honorarer, udlæg, kontrakter og fakturaer mv., som opbevares forsvarligt i hardcopy i op til 5 år hos den dataansvarlige og/eller kasseren hos Fredericia Mavedanser Forening.

Samtykke

Oftest vil behandling af dine personoplysninger basere sig på samtykke.

Hvis dit samtykke indhentes, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked herom. Skriftlig besked gives til arrangør, Amanda Bro.

På kontakt@orientalfestival.dk

Datasikkerhed

Festivalen benytter en række forskellige datatjenester. 

Videregivelse af personoplysninger.

Dine personoplysninger videregives ikke til annoncører eller tredjeparter uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når dine personoplysninger behandles:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til festivalen. Festivalens kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøges det, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Der forbeholdes retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på hjemmesiden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Senest opdateret: 15. oktober 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet

… og få de seneste nyheder om festivalen direkte ind i din indboks.